Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Στα Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Πόρου φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στη σύγχρονη ιστορία του νησιού και της ευρύτερης περιοχής Τροιζηνίας. Οι παλαιότερες συλλογές χρονολογούνται στο έτος 1827 και αφορούν τη σύσταση του πρώτου Δικαστηρίου της Ελληνικής Πολιτείας, το Ειρηνοδικείο Καλαυρίας.  Συνολικά, το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο 1827 - 2000.
Τα αρχεία αυτά είναι αποτυπωμένα σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.: λυτά έγγραφα, χειρόγραφα βιβλία, φωτογραφίες, ψηφιακά αντίγραφα τεκμηρίων.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.
Συγκεκριμένα το αρχειακό υλικό του Τοπικού Αρχείου Πόρου έχει ενταχθεί στις εξής ομάδες αρχείων:

Δικαστικά
Διοικητικά
Εκπαιδευτικά
Εκκλησιαστικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές