Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 


  Υπηρεσίες
          προς το κοινό

 

Υπηρεσίες προς το κοινό

Το Τοπικό Αρχείο Πόρου  λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

Οι επισκέπτες του Αρχείου μπορούν να αποκτήσουν αντίγραφα του αρχειακού υλικού για το οποίο ενδιαφέρονται, τηρουμένων των προβλεπόμενων από την υπηρεσία όρων (πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.) και καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο, όπως αυτό αναγράφεται στον σχετικό τιμοκατάλογο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.

• Αναγνωστήριο

Στο Τοπικό Αρχείο Πόρου λειτουργεί αναγνωστήριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πολίτης που αναζητάει πληροφορίες και λειτουργεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.».

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Αίτηση ερευνητή στα Αγγλικά (Researcher Application Document)

Αίτηση χορήγησης επικυρωμένου αντιγράφου Δικαστικών Αρχείων

Ενημέρωση παλαιών ερευνητών για το νέο νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
• Βιβλιοθήκη

Στο Τοπικό Αρχείο Πόρου λειτουργεί βιβλιοθήκη ιστορικού – αρχειονομικού περιεχομένου και λειτουργεί υποστηρικτικά στις δραστηριότητες του Αρχείου και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό, το οποίο φυλάσσεται στην υπηρεσία.
Το περιεχόμενό της αποτελείται:
1. Από δωρεές ιδιωτών και φορέων με ιστορικό κυρίως περιεχόμενο.
2. Βιβλία της συλλογής Ναυάρχου Σαλή κυρίως θρησκευτικού και φιλοσοφικού περιεχομένου
4. Από αποστολές εκδόσεων της Κ.Υ. και των Περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.

5. Πρακτικά συνεδρίων τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας.
Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

 

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις σχολείων, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα τοπικής ιστορίας και στην απόκτηση αρχειακής συνείδησης, πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, κατόπιν συνεννοήσεως.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)